menu sluit menu

Deinze Yacht Club

Clubnieuws

Opening clubhuis

Het clubhuis is gesloten vanwege corona.

25 juli 2020

Nieuwe uitrustingslijst pleziervaartuigen

De lijst is uitgebreid t.o.v. vroeger, en gaat in voege vanaf 1 december 2020:

21 november 2020

Praktijkexamen uitgesteld tot 1 juli 2021.

De FOD Mobiliteit heeft gemeld dat door de COVID situatie, en het volgeboekt zijn van de examenplaatsen tot januari, zij de invoering van het praktijkexamen heeft opgeschort tot 1 juli 2021. Het lijkt erop dat dit wel het laatste uitstel zal zijn.

Voor meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Nieuwe voetgangersbrug in Deinze

Vanaf nu kan je de yachthaven van DYC niet meer missen: een nieuwe voetgangersbrug vormt de ingang van onze haven (komende van Gent). Ze zal automatisch openen vanaf april 2021. Tot dan blijft ze open staan.

23 september 2020

Kijk ook eens achter je als je vaart!!

We krijgen meer en meer berichten van varende leden dat zij te maken hebben met vaartuigen die door onaangepast varen een (te) grote hekgolf veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Weet dat de wet oplegt om ten allen tijde uw golfslag te beperken, zeker in de buurt van andere vaartuigen en in havens. Maar vooral is het zeer onaangenaam om door mekaar geschud te worden (en je drankje te zien omkeren) door een idioot die denkt dat hij alleen op de vaarweg is en dat zijn pk’s recht geven op haantjesgedrag.

Als u denkt, dit is enkel voor grote vaartuigen, bent u mis. Size does not matter: alle vaartuigen kunnen grote golven veroorzaken, door teveel motorpower te gebruiken waardoor het vaartuig te schuin komt. Weet dat dit weinig snelheidswinst oplevert, en heel veel meer brandstofverbruik.

Eén eenvoudige regel: kijk af en toe eens achter je om te zien hoeveel golven je veroorzaakt, en wees attent in de buurt van andere vaartuigen.

Indien leden van DYC zelf onaangepast vaargedrag vertonen, en dit wordt ons gemeld door hetzij andere leden, hetzij de scheepvaartpolitie, dan zal het bestuur hiermee rekening houden bij het toekennen van ligplaatsen en verlengen van lidmaatschap, conform het beleid van DYC om een harmonieuze sfeer te verzekeren onder zijn leden

Voor meer info: https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/voorkom-hinderlijke-golfslag

26 augustus 2020

Nieuwe picknick banken

Dankzij de vrijgevigheid van ons lid Sven VERNEST van de firma Woodpack mochten we 2 nieuwe picknickbanken in ontvangst nemen. Gezien de coronaregels zullen deze ferm van pas komen om ons terrascapaciteit uit te breiden.

Namens alle leden van DYC, dank je wel, Sven!

23 juni 2020

Toegang tot de slipway voor niet-leden

De slipway is toegankelijk voor niet-leden, op voorwaarde dat zij een daglidmaatschap nemen (15 euro). Contacteer hiervoor bij aankomst de havenmeester.

We stellen regelmatig vast dat gebruikers van de slipway (geen leden van de club) zich onwelvoeglijk gedragen (meestal door overmatig alcoholgebruik) en zelfs aggressief gedrag vertonen t.a.v. de havenmeester. Weet dat bij de minste problemen de club u de verdere toegang tot de slipway ontzegt. Handelingen op de slipway zijn potentieel gevaarlijk, en de club handhaaft een strikte discipline en respect voor mekaar.

10 juni 2020

Ligplaatsen voor 2020

Voor dit seizoen 2020 zijn alle ligplaatsen bezet.

Voor de komende jaren is er een wachtlijst. Voor meer informatie kan u contact opnemen via het contactformulier.

4 juni 2020

Blijf op de hoogte van vaarbeperkingen

Via de website VISURIS kan je je inschrijven, en dan ontvang je via email alle scheepvaartberichten van De Vlaamse Vaarweg voor je regio. Handig om te vermijden dat je voor een stremming terecht komt, zoals die regelmatig optreden voor de Tolpoortbrug en de sluis van St. Baafs-Vijve.

31 mei 2020

Toegang tot het terrein onder covid-19 maatregelen.

Geldig vanaf 15 oktober.

De voornaamste regel is het houden van een AFSTAND van 1,5m.

Hieronder de richtlijnen bijgewerkt voor de nieuwe maatregelen genomen door het crisiscentrum. De toegang tot het terrein van DYC gebeurt op de gebruikelijke manier: leden via hun badge of sleutel, en derden na afspraak met de havenmeester en het nemen van een daglidmaatschap. Vanzelfsprekend gelden de algemene regels sowieso.

Evenwel gelden volgende strikte regels ivm. hygiëne en bescherming tegen besmetting:

1. Enkel toiletten zijn toegankelijk, maar enkel voor één persoon per keer! Respecteer de aangeduide wachtplaatsen. Graag VOORAF en NADIEN de handen wassen of ontsmetten met gel. Er hangt een busje aan de ingang van het toilet.

2. Indien er vragen of problemen zijn, aarzel niet om de havenmeester te contacteren. Hierna het huidige protocol van de FOD Mobiliteit.

10 mei 2020