menu sluit menu

Deinze Yacht Club

Clubnieuws

Feestelijke opening Brielpoortbrug zorgt voor stremming op 15 mei!

De opening van de Brielpoortbrug gaat gepaard met 2 dagen van evenementen rond de brug, en dit op zaterdag 15 mei en zondag 16 mei. De evenementen op het water zorgen voor stremming van de doorvaart richting Tolpoortbrug op zaterdag 15/5 tussen 13 en 17u, en op zondag 16/5 tussen 10 en 11u. Dit wordt nog bevestigd via Visuris. De andere richting blijft vrij.

Men heeft gevraagd of DYC kan zorgen voor een optocht van bootjes onder de brug door. Als het goed weer zou zijn (wat we hopen) valt dit moment ook samen met een lang weekend, en kan het dus druk worden inzake boten.

De leden zullen per mail nog bijkomende informatie bekomen, en ook zullen tijdelijke verplaatsing van sommige boten noodzakelijk zijn. Men gaat immers aan de brug een demonstratie Flyboard met jetski houden.

Dit bericht zal worden bijgewerkt naargelang meer details bekend geraken en beslist worden. De havenmeester voor dit weekend is Rik Van Landeghem. Je kan bij hem terecht met vragen.

16 april 2021

Ligplaatsen voor 2021

Voor het seizoen 2021 zijn alle ligplaatsen bezet.

Voor de komende jaren is er een wachtlijst, maar gezien de vele aanvragen is de wachtlijst tot nader order afgesloten.

14 december 2020

Gaby Vanoverschelde overleden

We hebben helaas bericht gekregen dat Gaby Vanoverschelde, echtgenote van Gilbert Verhoest, beide leden sinds vele jaren, overleden is op 30 maart 2021. Het bestuursorgaan biedt de familie haar innige deelneming aan, ook in naam van de hele club.

11 april 2021

Hoeveel kost een vaarvignet?

Het vaarvignet moet je online kopen, en dat kan per dag, per week, of voor elke periode die je wil. De tariefstructuur is nogal ingewikkeld, en om te weten of welke de beste formule is, is wat rekenwerk vereist. Om je te helpen, hierbij een spreadsheet. Opmerkingen zijn welkom, dit is zonder garantie, maar wellicht een handig steuntje voor wie geen volledig jaar in het water ligt.

1 april 2021

Mogelijke hinder voor enkele jaren op komst.

Bron: Nieuwsblad.

28 maart 2021

Nieuwe Brielpoortbrug nog handmatig bediend op aanvraag tot 20 april 2021!

Onze mooie nieuwe brug werkt nog niet automatisch, of op afstand bediend, wat het ook gaat worden. Er is een bediening op aanvraag, die je 1 uur op voorhand moet aanvragen op 0478/17.08.04 of via marifoon 20. We moeten misschien een koffiebar voorzien op onze steiger…….

Het bericht van Visuris zie je hieronder.

Geldig van 26/03/2021 tot en met 20/04/2021

Voor vaarweg Toeristische Leie, km 37,9 tot km 37,6 geldt
• van 26/03/2021 tot en met 20/04/2021, dagelijks van 08:00 uur tot en met 17:30 uur, volgende beperkingen:

• beperkte service • oponthoud 1 h

Aanvullende inlichtingen (Nederlands):
Vanaf vrijdag 26 maart 2021 zal de nieuwe Brielpoortbrug te Deinze in dienst genomen worden. Aangezien de brug tot 20 april lokaal bediend moet worden, moet de bediening minstens 1u op voorhand worden aangevraagd op het nummer (+32)478/17.08.04 of via het marifoonkanaal 20. De brug zal bediend worden van 8u tot 17u30. Het is toegelaten om onder de gesloten brug door te varen. Bevelen van bevoegde personen moeten strikt opgevolgd worden.

Bron: FTM/BE/De Vlaamse Waterweg nv/2021/0577/00

22 maart 2021

Vanaf 21 januari afstandsbediende Tolpoortbrug.

Zie het VISURIS bericht hierbij.

10 januari 2021

Waarom is een boot op trailer altijd instabiel?

Iedereen kent horror verhalen van slingerende boottrailers en caravans op de autowegen. Bekijk deze video even. Het kan je veel problemen besparen! https://fb.watch/2e3g6CRLIy/

Helaas is het voor een boot moeilijk om het gewicht van de motor achteraan volledig te compenseren. En een volle brandstoftank helpt ook niet (want vaak centraal gemonteerd). Dus ballast in de neus! Maar let ook op de kogeldruk.

Eén advies: beperkt de snelheid tot 90 km/u.

7 december 2020

Nieuwe uitrustingslijst pleziervaartuigen

De lijst is uitgebreid t.o.v. vroeger, en gaat in voege vanaf 1 december 2020:

21 november 2020

Praktijkexamen uitgesteld tot 1 juli 2021.

De FOD Mobiliteit heeft gemeld dat door de COVID situatie, en het volgeboekt zijn van de examenplaatsen tot januari, zij de invoering van het praktijkexamen heeft opgeschort tot 1 juli 2021. Het lijkt erop dat dit wel het laatste uitstel zal zijn.

Ondertussen is ook de inhoud van het praktijkexamen gekend. Het examen zal worden ingericht door erkende praktijkcentra, in casu de vaarscholen.

Voor meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_brevet_bekomen/beperkt_en_algemeen_stuurbrevet

Voor de inhoud van het praktijkexamen, zie onderstaand bestand.

Kijk ook eens achter je als je vaart!!

We krijgen meer en meer berichten van varende leden dat zij te maken hebben met vaartuigen die door onaangepast varen een (te) grote hekgolf veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Weet dat de wet oplegt om ten allen tijde uw golfslag te beperken, zeker in de buurt van andere vaartuigen en in havens. Maar vooral is het zeer onaangenaam om door mekaar geschud te worden (en je drankje te zien omkeren) door een idioot die denkt dat hij alleen op de vaarweg is en dat zijn pk’s recht geven op haantjesgedrag.

Als u denkt, dit is enkel voor grote vaartuigen, bent u mis. Size does not matter: alle vaartuigen kunnen grote golven veroorzaken, door teveel motorpower te gebruiken waardoor het vaartuig te schuin komt. Weet dat dit weinig snelheidswinst oplevert, en heel veel meer brandstofverbruik.

Eén eenvoudige regel: kijk af en toe eens achter je om te zien hoeveel golven je veroorzaakt, en wees attent in de buurt van andere vaartuigen.

Indien leden van DYC zelf onaangepast vaargedrag vertonen, en dit wordt ons gemeld door hetzij andere leden, hetzij de scheepvaartpolitie, dan zal het bestuur hiermee rekening houden bij het toekennen van ligplaatsen en verlengen van lidmaatschap, conform het beleid van DYC om een harmonieuze sfeer te verzekeren onder zijn leden

Voor meer info: https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/voorkom-hinderlijke-golfslag

26 augustus 2020

Opening clubhuis

Het clubhuis is gesloten vanwege corona.

25 juli 2020

Toegang tot de slipway voor niet-leden

De slipway is toegankelijk voor niet-leden, op voorwaarde dat zij een daglidmaatschap nemen (15 euro). Contacteer hiervoor bij aankomst de havenmeester.

We stellen regelmatig vast dat gebruikers van de slipway (geen leden van de club) zich onwelvoeglijk gedragen (meestal door overmatig alcoholgebruik) en zelfs aggressief gedrag vertonen t.a.v. de havenmeester. Weet dat bij de minste problemen de club u de verdere toegang tot de slipway ontzegt. Handelingen op de slipway zijn potentieel gevaarlijk, en de club handhaaft een strikte discipline en respect voor mekaar.

10 juni 2020

Blijf op de hoogte van vaarbeperkingen

Via de website VISURIS kan je je inschrijven, en dan ontvang je via email alle scheepvaartberichten van De Vlaamse Vaarweg voor je regio. Handig om te vermijden dat je voor een stremming terecht komt, zoals die regelmatig optreden voor de Tolpoortbrug en de sluis van St. Baafs-Vijve.

31 mei 2020

Toegang tot het terrein onder covid-19 maatregelen.

Geldig vanaf 15 oktober.

De voornaamste regel is het houden van een AFSTAND van 1,5m.

Hieronder de richtlijnen bijgewerkt voor de nieuwe maatregelen genomen door het crisiscentrum. De toegang tot het terrein van DYC gebeurt op de gebruikelijke manier: leden via hun badge of sleutel, en derden na afspraak met de havenmeester en het nemen van een daglidmaatschap. Vanzelfsprekend gelden de algemene regels sowieso.

Evenwel gelden volgende strikte regels ivm. hygiëne en bescherming tegen besmetting:

1. Enkel toiletten zijn toegankelijk, maar enkel voor één persoon per keer! Respecteer de aangeduide wachtplaatsen. Graag VOORAF en NADIEN de handen wassen of ontsmetten met gel. Er hangt een busje aan de ingang van het toilet.

2. Indien er vragen of problemen zijn, aarzel niet om de havenmeester te contacteren. Hierna het huidige protocol van de FOD Mobiliteit.

10 mei 2020