menu sluit menu

Deinze Yacht Club

Clubnieuws

Verkeersregeling bij gebruik slipway

Gelieve onderstaande richtlijnen te volgen om het doorstromen van de boten in en uit de slipway zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. De havenmeester kan desgevallend bijkomende richtlijnen geven, gelieve deze ook op te volgen.

Stap 1. Bij aankomst RECHTS oplijnen. Maak uw boot al klaar voor de tewaterlating. Meldt u aan bij de havenmeester als u GEEN LID bent, om de toegangscode te bekomen en het daglidmaatschap te voldoen.

Stap 2. De eerste van de rij rijdt door tot in de maneuvreerzone. Deze is de volgende om de slipway te gebruiken. Zodra er plaats is aan de kade (er kunnen 2 boten naast mekaar) kan u inrijden en de boot in het water laten. Vergeet niet touwen en fenders te voorzien.

Stap 3. Bij buitenrijden hou opnieuw RECHTS en rij door zodat er minstens nog 1 vaartuig na u kan parkeren. Bij inleggen kan u de trailer en auto op de grote parking plaatsen. Bij uithalen kan u hier de boot vastleggen en klaarmaken voor het vervoer. Zodra klaar, graag vertrekken.

16 mei 2024

Beperking toegang DYC wegens evenementen in Deinze

Volgende beperkingen gelden voor toegang tot het terrein voor auto’s en trailers! Voor meer inlichtingen wendt U tot de havenmeester.

Zaterdag 10 augustus en zondag 11 augustus: ballonweekend Brielparking. Toegang tot en vanuit de jachthaven is AFGESLOTEN voor voertuigen en trailers op beide dagen, tussen 15u en middernacht.

25 mei 2023

Opgepast, overstekende scholieren!

Voor het tweede jaar op rij wordt de Leie opnieuw elke weekdag “ingenomen” door hordes brullende jongeren, op SUP’s en kajaks, wellicht in het kader van een “sportdag” op school.

Deze jongeren beheersen niet alleen op geen enkele wijze hun vaartuig, en weten niet hoe zich te gedragen in een commerciële vaarweg, maar bovendien liggen ze meer in het water dan op hun vaartuig (naarmate de temperatuur stijgt). De enkele leerkracht die de bende begeleidt kan meestal alleen machteloos ronddobberen.

Het vergt niet veel verbeelding om als schipper in te zien dat bij doortocht van vaartuigen vroeg of laat een ernstig ongeval zal gebeuren. We hopen dat de verhuurder een sluitende verzekering heeft, en dat de scholen beseffen dat zij, aangezien het om minderjarigen gaat, hierin een verpletterende verantwoordelijkheid dragen. Naast het feit dat dit schouwspel niet echt positief is voor de reputatie van de scholen in en rond Deinze.

We raden de schippers, die het vak tussen Astene sluis en de Brielpoortbrug doorvaren op weekdagen, aan om dubbele uitkijk te voeren.

30 mei 2024

Bericht omtrent waterwegenvergunning

Hieronder vindt u een eenvoudig spreadsheet om te berekenen of een dagvergunning goedkoper is dan een jaar vergunning op basis van uw geplande vaarperiodes.

6 mei 2024

Parkeren onder de brug enkel voor trailers alleen!

We herinneren onze leden eraan dat onder de brug van de Tweebruggenlaan ENKEL trailers (ZONDER voertuig) mogen geparkeerd worden. Aan de andere zijde van de weg mag NIETS staan. Recent is de politie beginnen verbaliseren.

Gelieve uw trailer ook parallel te parkeren (achteruit tegen de brugmuur), zodat ook andere leden nog trailers kunnen plaatsen en niemand gehinderd wordt voor het uitrijden. Er is altijd ruim parkeermogelijkheid op de Brielpoortparking. Daar kan je voertuig aan de trailer blijven.

21 maart 2024

Wachtlijsten voor ligplaatsen afgesloten

Omdat de wachtlijsten voor ligplaatsen reeds te lang geworden zijn, worden er tot nader order geen nieuwe aanvragen meer aanvaard. Dit geldt zowel voor langssteigers als kopsteigers.

Het Bestuur

26 juni 2023

Boetecatalogus De Vlaamse Waterweg gepubliceerd

Net op tijd voor de boeteweek voor Pasen heeft De Vlaamse Waterweg (DVW) een overzicht gepubliceerd van de overtredingen en hun respectieve boetes. Essentieel leesvoer voor pleziervaarders! Over de pakkans geeft de catalogus geen informatie ……

8 april 2023

Bericht van de scheepvaartpolitie Gent

Naar aanleiding van onze controles op de binnenwateren merken wij dat er onvoldoende kennis is van de nieuwe pleziervaartwet.

Met dit bericht wensen wij de voornaamste punten waarop wij controleren mee te geven:

Kentekens van het vaartuig : B nummer – thuishaven en naam van vaartuig.

Op het pleziervaartuig moeten een aantal herkenningstekens vermeld worden. De kentekens moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. Zij moeten licht van kleur zijn op een donkere grond, of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de lijndikte van de tekens moeten in verhouding staan tot de opgelegde of aanbevolen hoogte.

Kleinzeilerij en waterscooters
Met kleinzeilerij wordt bedoeld de pleziervaartuigen zonder motor, zonder kajuit, met zeil en een romplengte van 6,5m of minder.
1. Registratienummer: 10cm hoog, aan beiden zijden of op de achterzijde

Geregistreerd voor de binnenwateren
Klein schip (kleiner dan 20m)
1. Naam van het vaartuig: 10 cm hoog, aan beide zijden;
2. Thuishaven: 10 cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
3. Registratienummer:
o 10 cm hoog, aan beide kanten aan de voorsteven of in het midden;
o 20cm hoog als de maximale snelheid meer dan 20km/h bedraagt.

Geregistreerd voor de zee

Klein vaartuig (kleiner dan 20m)
1. Naam van het pleziervaartuig: 10cm hoog (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dat niet mogelijk is, op beide flanken;
2. Thuishaven: 10cm hoog (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dat niet mogelijk is, op beide flanken;
3. Registratienummer: 10cm hoog, in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan beiden zijden.

Belangrijk – registratienummer

Het registratienummer vindt u terug op de registratiebrief onder de rubriek nummer 1. Het registratienummer bestaat uit 1 of meerdere letters en 6 cijfers. In het geval van een bestaand immatriculatienummer (met 5 cijfers), moeten naast de letters enkel de 5 laatste cijfers aangebracht worden op het vaartuig.

Uitrusting pleziervaartuig: zie PDF in bijlage

De verplichte uitrusting hangt af van type inschrijving.

Inschrijving voor binnenwateren: verplichte uitrusting voor Zone 1.

Inschrijving voor zee en binnenwateren: verplichte uitrusting voor zone 4 (ook al vaart u enkel in zone 1).

Belangrijk!  Verplichte brandblustoestel: minimum 1kg voor motor <25 kw, minimum  2kg  voor motor > 25 kw

Stuurbrevet: 

nodig indien vaartuig sneller dan 20 km/h  of romplengte meer dan 15 meter

ook stuurbrevet verplicht bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Alcoholcontroles:

Hier gelden dezelfde regels als in het verkeer!!

 S: safe indien minder dan 0,5 promille ( minder dan 0,22mg/L per uitgeademde alveolaire lucht )

 A: alarm indien meer dan 0,5 promille en minder dan 0,8 promille (tussen 0,22 mg/L  en 0,35 mg/L )

 P: positief indien meer dan 0,8 promille (vanaf  0,35 mg/L )

Wat minder geweten is: bij grotere boten dient naast de schipper ook minstens één matroos nuchter te zijn om “ten allen tijde veilig te kunnen aanmeren”.

Registratie vaartuig:

 Een gemotoriseerd pleziervaartuig met een lengte vanaf 2,5 meter dient te worden geregistreerd, ongeacht de PK van de motor

 Indien u een jacht met bijboot heeft, en u wenst de bijboot ook als pleziervaartuig te gebruiken, dient deze dan ook als pleziervaartuig te worden ingeschreven.  Een bijboot mag anders enkel gebruikt worden om werken uit te voeren aan uw schip en om u tot aan de overkant van het vaarwater te brengen en als redding bij nood.

Federale Politie, Scheepvaartpolitie GENT, Langerbruggestraat 116, 9000 GENT, tel: 09/255 51 40

1 augustus 2022

Waarom is een boot op trailer altijd instabiel?

Iedereen kent horror verhalen van slingerende boottrailers en caravans op de autowegen. Bekijk deze video even. Het kan je veel problemen besparen! https://fb.watch/2e3g6CRLIy/

Helaas is het voor een boot moeilijk om het gewicht van de motor achteraan volledig te compenseren. En een volle brandstoftank helpt ook niet (want vaak centraal gemonteerd). Dus ballast in de neus! Maar let ook op de kogeldruk.

Eén advies: beperkt de snelheid tot 90 km/u.

7 december 2020

Kijk ook eens achter je als je vaart!!

We krijgen meer en meer berichten van varende leden dat zij te maken hebben met vaartuigen die door onaangepast varen een (te) grote hekgolf veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Weet dat de wet oplegt om ten allen tijde uw golfslag te beperken, zeker in de buurt van andere vaartuigen en in havens. Maar vooral is het zeer onaangenaam om door mekaar geschud te worden (en je drankje te zien omkeren) door een idioot die denkt dat hij alleen op de vaarweg is en dat zijn pk’s recht geven op haantjesgedrag.

Als u denkt, dit is enkel voor grote vaartuigen, bent u mis. Size does not matter: alle vaartuigen kunnen grote golven veroorzaken, door teveel motorpower te gebruiken waardoor het vaartuig te schuin komt. Weet dat dit weinig snelheidswinst oplevert, en heel veel meer brandstofverbruik.

Eén eenvoudige regel: kijk af en toe eens achter je om te zien hoeveel golven je veroorzaakt, en wees attent in de buurt van andere vaartuigen.

Indien leden van DYC zelf onaangepast vaargedrag vertonen, en dit wordt ons gemeld door hetzij andere leden, hetzij de scheepvaartpolitie, dan zal het bestuur hiermee rekening houden bij het toekennen van ligplaatsen en verlengen van lidmaatschap, conform het beleid van DYC om een harmonieuze sfeer te verzekeren onder zijn leden

Voor meer info: https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/voorkom-hinderlijke-golfslag

26 augustus 2020

Toegang tot de slipway voor niet-leden

De slipway is toegankelijk voor niet-leden, op voorwaarde dat zij een daglidmaatschap nemen (15 euro). Dit geeft ook toegang tot het sanitair. Contacteer hiervoor bij aankomst de havenmeester.

Het behandelen van uw boot gebeurt uitsluitend door uzelf en eventueel genodigden, onder uw volle verantwoordelijkheid. Wees voorzichtig en laat uw passagiers (vooral de kinderen!) op veilige afstand toekijken.

Volg ook steeds de richtlijnen op van de havenmeester, die de eerste verantwoordelijke is voor de bewegingen in de haven!

We stellen af en toe vast dat gebruikers van de slipway (geen leden van de club) zich onwelvoeglijk gedragen (meestal door overmatig alcoholgebruik) en zelfs aggressief gedrag vertonen t.a.v. de havenmeester. Weet dat bij de minste problemen de club u de verdere toegang tot de slipway ontzegt. Handelingen op de slipway zijn potentieel gevaarlijk, en de club handhaaft een strikte discipline en respect voor mekaar.

10 juni 2020

Blijf op de hoogte van vaarbeperkingen

Via de website VISURIS kan je je inschrijven, en dan ontvang je via email alle scheepvaartberichten van De Vlaamse Vaarweg voor je regio. Handig om te vermijden dat je voor een stremming terecht komt, zoals die regelmatig optreden voor de Tolpoortbrug en de sluis van St. Baafs-Vijve.

Er is ook een “VISURIS” app beschikbaar, waarop je de beroepsvaart kan volgen op de omringende waterwegen.

Ook “MARINE TRAFFIC” is zo een app, die nog meer info geeft over het type schip en de naam. Handig als je wil waterskiën of snelvaren op het vak Deinze – Nevele.

31 mei 2020