menu sluit menu

Deinze Yacht Club

Infrastructuur

Steigers

De club beschikt over een haven met 360 lopende meters vlottende steigers. Er zijn momenteel 37 ligplaatsen voor boten langer dan 8,5m, en 30 plaatsen voor boten kleiner dan 8,5m, in totaal 68 ligplaatsen (passantenligplaatsen inbegrepen). Het terrein is beveiligd door een omheining en camera’s.

Slipway

Leden Deinze Yacht Club: hebben toegang tot de slipway met hun magneetkaart, deze magneetkaart is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven of uitgeleend aan derden.

Niet Leden Deinze Yacht Club: kunnen ook gebruik maken van de slipway, mits zij tijdelijk lid worden voor één dag (15€ enkel cash). Zij krijgen daarvoor de geldende toegangscode. Zich toegang verschaffen tot de terreinen van DYC zonder dit lidmaatschap is een overtreding, waarvoor de betrokken persoon en zijn boot uitgesloten zullen worden van verdere toegang tot de slipway. Dit wordt vastgesteld door de bewakingscamera’s.

Voor alle slipwaygebruikers gelden de volgende strikte voorwaarden, in een geest van verantwoordelijkheid en respect voor de mede-schippers:

  • Als men gebruik wenst te maken van de slipway moet men steeds vooraf de havenmeester contacteren hetzij ter plaatse, hetzij op één van de volgende gsm nummers +32 495 25 56 20 of +32 496 080 280. Ook als niemand aanwezig is kan men toegang krijgen (via een code) op voorwaarde dat men het tijdelijk lidmaatschap betaalt.
  • Men kan een geldig verzekeringsbewijs voorleggen en het vaartuig beschikt over een geldig vaarvignet.
  • Men houdt zich strikt aan de richtlijnen van de havenmeester of zijn aangestelden. Deze kan steeds een vaartuig de toegang ontzeggen.
  • Alle manipulatie van het vaartuig gebeurt door uzelf en alle eventuele helpers werken onder uw verantwoordelijkheid.
  • U veroorzaakt in de haven GEEN golfslag en houdt zich aan de snelheidsbeperking van 5 km/u.
  • U veroorzaakt geen overlast. Bij beschadigen van de infrastructuur of andere vaartuigen dient u de havenmeester onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  • Doorgeven van de toegangscode aan derden is strikt verboden omwille van veiligheid.
  • Wagen en trailer enkel te parkeren op de Brielpoort parking of onder de Sint Martinusbrug (kant Leie) en steeds voorzien van lichtbaar (lichtbaar niet op het gras achterlaten).
  • Steeds het hekken sluiten bij verlaten van de slipway, ook wanneer men gaat parkeren.
  • Het niet naleven van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat u voor de rest van het vaarseizoen geen toegang meer krijgt tot de slipway.

Cafetaria

Ons clubhuis is open gedurende het vaarseizoen, elke zondag van 14 tot 20u (bij goed weer) en dan toegankelijk voor leden, hun genodigden en bezoekers. Het beschikt over een zonnig terras en dranken aan democratische prijzen.

Sanitair

De gebruikers van de slipway kunnen gebruik maken van het sanitair via een code, welke ze van de havenmeester ontvangen bij aanmelding. Leden hebben hiervoor een badge. Het sanitair wordt onderhouden door vrijwilligers, gelieve het dus met zorg te behandelen. Na het douchen graag even water opvegen.